TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

(Department of Natural Science)

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

Tổ Khoa học Tự nhiên Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S bao gồm 23 thầy, cô giảng dạy các bộ môn Vật lí, Sinh học, Hóa học, Công nghệ, STEAM và Khoa học tự nhiên/ Science. Với mục tiêu dạy-học phát triển năng lực của học sinh, nội dung của các bài học đều được gắn liền với thực tiễn cuộc sống nhưng vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức và kĩ năng cần đạt.  

XEM CHI TIẾT

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Với tinh thần nhiệt huyết, yêu nghề cùng lí tưởng dạy học "Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau", các thầy, cô tổ Khoa học Tự nhiên trường Phổ thông Liên cấp H.A.S luôn cùng các con đồng hành trên con đường khám phá tri thứ lí thú.

XEM CHI TIẾT

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Nhằm tạo điều kiện để học sinh được thể hiện bản thân tối đa, các giờ học được tổ chức tại các khu vực trải nghiệm khác nhau như: phòng học chuyên biệt, phòng thực hành Vật lí- Công nghệ, phòng thực hành Hóa-Sinh, Phòng sáng tạo (Maker space).

KHUNG NĂNG LỰC

Học sinh được tìm hiểu và phát triển các năng lực khoa học tự nhiên như: hướng dẫn nghiên cứu khoa học, phân tích và giải thích dữ liệu, phát triển và sử dụng mô hình, kĩ năng viết văn bản kĩ thuật với phương châm dạy-học phát triển năng lực học sinh. 

XEM CHI TIẾT

HOẠT ĐỘNG HỌC-TẬP

Ngoài việc khám phá kiến thức lí thuyết, học sinh của trường Phổ Thông Liên Cấp H.A.S còn được thực hành, khám phá và sáng tạo từ những kiến thức thành các sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tế.

XEM CHI TIẾT