Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Học sinh khối 7 tham dự Triển lãm VIE 2021 với các sản phẩm như: mô hình nhà thông minh, máy tưới nước tự động

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Học sinh THPT tham gia tổ chức và trải nghiệm ngày hội Toán học-Math Open day.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Học sinh khối 7 thực hành giâm cành hoa hồng trong giờ học STEAM.

Học sinh khối 10 thực hành làm mô hình Tế Bào trong giờ học Sinh học.

Carousel imageCarousel image

Học sinh khối 11 thực hành làm mô hình nhà ở trong giờ học Công nghệ.

Học sinh khối 10 thực hành làm mô hình tên lửa hơi trong giờ học Vật lí.